Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Blok B – Wynalazczość – etap szkolny

19 marca 2018 r. w Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie odbył się szkolny etap OITiW, Bok B – Wynalazczość. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 16 uczniów Technikum Samochodowego. Rozwiązywali test wielokrotnego wyboru składający się z 22 pytań i zadań otwartych. Uczniowie mogli uzyskać 30 pkt.

Najlepszy wynik uzyskali następujący uczniowie:

  • Wesołowski Piotr – 22 pkt
  • Klimek Łukasz – 21 pkt
  • Borkowski Mateusz – 19 pkt

Uczniowie ci zakwalifikowali się do udziału w eliminacjach okręgowych.

Eliminacje zorganizował i przeprowadził Jan Treszczotka.