Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

7 maja 2016 r. odbyły się eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Zawody rozegrano w siedzibie Polskiego Związku Motoryzacyjnego w Lublinie. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny w składzie: Michał Piotrowski, Krystian Purc, Ireneusz Watrak – uczniowie klasy 3 c oraz Kamil Olszak, Mateusz Podgórski i Jakub EL Sabari z klas 2b i 2c. Reprezentanci klas trzecich zajęli w konkursie pierwsze miejsce, zdobywając puchar Prezydenta m. Lublina. Uczniowie klas drugich zajęli drugie miejsce otrzymując puchar Marszałka województwa lubelskiego, a także nagrody rzeczowe. Puchar otrzymał także Kamil Olszak jako najlepszy uczestnik turnieju.

22 maja 2016 r. rozegrane zostały zawody na szczeblu wojewódzkim które odbyły się w Zamościu w siedzibie WORD. Drużyna nasza w składzie Kamil Olszak, Mateusz Podgórski i Jakub EL Sabari zajęła dziewiąte miejsce. W przerwie między konkurencjami organizator zorganizował wycieczkę po Zamościu zakończoną obiadem. Opiekę nad zawodnikami sprawował Marcin Żyszkiewicz, a w przygotowaniu młodzieży do konkurencji pomagali p. Marek Branica i p. Jan Ustymiuk.

Marcin Żyszkiewicz