Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Ogłoszenie dyrektora ZSS z dnia 24.04.2020 r.

Ze względu na ogłoszoną w dniu dzisiejszym informację o ponownym przedłużeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 24 maja 2020 r., zajęcia w naszej szkole będą kontynuowane na zasadach wskazanych w „Ogłoszeniu dyrektora ZSS z dnia 24.03.2020 r.„.

Jednocześnie odwołuję decyzję o wyznaczeniu w dniach 4, 5, 6 maja 2020 r. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uwagi na przesunięcie terminu matur. W tych dniach będą zrealizowane zdalne lekcje zgodne z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych.

 

Z poważaniem

Ryszard Morawski

dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie