Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Ogłoszenie dyrektora ZSS z dnia 24.03.2020 r.

Ze względu na zmianę rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492) oraz uwzględniając zasady wprowadzone rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) przedłuża się okres zawieszenia zajęć szkolnych oraz ustanawia dodatkowe zasady współpracy Szkoły z Uczniami i Rodzicami.

Informacje podstawowe

 1. Okres ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych przedłuża się do dnia 10 kwietnia 2020 r.
 2. Od dnia 25 marca 2020 r. (włącznie) do dnia 08 kwietnia 2020 r. (włącznie) zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły, w tym realizacja podstawy programowej, mają przebiegać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – praca zdalna z uczniami. Nauczyciele w tym okresie będą prowadzili zdalne nauczanie z uczniami poszczególnych klas w godzinach wynikających z tygodniowych planów zajęć obowiązujących w naszej Szkole bezpośrednio przed okresem zawieszenia zajęć szkolnych. Komunikacja będzie przebiegała z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz uzgodnionych z uczniami platform edukacyjnych.
 3. W dalszym ciągu w związku z sytuacją epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie w najbliższym czasie osobistych wizyt w naszej placówce, wybierając w zamian kontakt telefoniczny lub mailowy.
 4. Wszelkie komunikaty dotyczące bieżących spraw przekazywane będą drogą elektroniczną – strona internetowa szkoły, dziennik elektroniczny, poczta mailowa.

Informacja dla Uczniów

 1. W związku z wprowadzonymi przepisami, począwszy od dnia 25 marca 2020 r. (środa) zmianie ulegają zasady Waszej zdalnej komunikacji z nauczycielami. Od tego dnia, aż do 08 kwietnia 2020 r., komunikacja ta odbywać się będzie w rzeczywistych godzinach zajęć przedmiotowych wynikających z tygodniowych rozkładów zajęć obowiązujących w naszej Szkole dla poszczególnych klas bezpośrednio przed okresem zawieszenia zajęć szkolnych.
 2. Wszyscy uczniowie z uwagi na realizację podstaw programowych są zobligowani do aktywnego uczestnictwa w tych zdalnych zajęciach oraz współpracy z nauczycielami.
 3. Wasza aktywność będzie podlegać ewaluacji i ocenianiu. Oceny będą przez nauczycieli wpisywane do dziennika elektronicznego i uwzględniane przy ustalaniu oceny końcoworocznej z danego przedmiotu.
 4. Sytuacja epidemiczna w dalszym ciągu obliguje każdego z Was do pozostania w domu i unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.
 5. Pamiętajcie o rygorystycznym przestrzeganiu procedur związanych z sytuacją epidemiczną. Dbajcie o  zdrowie swoje i najbliższych. Bądźcie odpowiedzialni.

Informacja dla Rodziców

 1. Ze względu na narastające zagrożenie epidemiczne zajęcia w placówkach szkolnych zostały zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 roku. W tym czasie Państwa dziecko jest zobligowane do pozostania w domu i zdalnej nauki poprzez aktywny kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej (m.in. dziennika elektronicznego).
 2. W związku z wprowadzonymi przepisami, począwszy od dnia 25 marca 2020 r. (środa) zmianie ulegają zasady zdalnej komunikacji Państwa dzieci z nauczycielami. Od tego dnia, aż do 08 kwietnia 2020 r., komunikacja ta odbywać się będzie w rzeczywistych godzinach zajęć przedmiotowych wynikających z tygodniowych rozkładów zajęć obowiązujących w naszej Szkole dla poszczególnych klas bezpośrednio przed okresem zawieszenia zajęć szkolnych.
 3. Wszyscy uczniowie z uwagi na realizację podstaw programowych są zobligowani do aktywnego uczestnictwa w tych zdalnych zajęciach oraz współpracy z nauczycielami. Z tego względu zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie działań szkoły w tym obszarze i mobilizację dzieci do podejmowania nauki.
 4. Aktywność Państwa dzieci będzie podlegać ewaluacji i ocenianiu. Oceny będą przez nauczycieli wpisywane do dziennika elektronicznego i uwzględniane przy ustalaniu oceny końcoworocznej z danego przedmiotu. Tak jak było dotychczas, w dalszym ciągu mają Państwo możliwość analizowania postępów dzieci w nauce poprzez wgląd do dziennika elektronicznego oraz kontakt mailowy z nauczycielami i wychowawcami klas.
 5. Nadal należy pamiętać o rygorystycznym przestrzeganiu procedur związanych z sytuacją epidemiczną. Od Państwa odpowiedzialnej postawy i konsekwentnego egzekwowania od dzieci zasady ZOSTAŃ W DOMU zależy skuteczność podejmowanych działań i bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich.
 6. W celu rozwiązywania z nauczycielami bieżących spraw szkolnych prosimy Państwa o kontakt mailowy poprzez dziennik elektroniczny.
 7. Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz informacje przekazywane przez dyrektora Szkoły.

Z poważaniem

Ryszard Morawski

dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie