Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

OGŁOSZENIE Dyrektora ZSS z dnia 16 marca 2020 r.

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa do dnia 25 marca 2020 roku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w tut. Zespole Szkół zostały zawieszone.

Oznacza to, że:

 • Uczniowie do dnia 25 marca 2020 r. nie przychodzą do szkoły.
 • W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie w najbliższym czasie osobistych wizyt w naszej placówce, wybierając w zamian kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • Wszelkie komunikaty dotyczące bieżących spraw przekazywane będą drogą elektroniczną – strona internetowa szkoły, dziennik elektroniczny, poczta.
 • Nauczyciele w poczuciu odpowiedzialności za swoich uczniów, zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej oraz na prośbę Prezydenta Miasta Lublin, wesprą uczniów w wykorzystaniu czasu zawieszenia zajęć na utrwalenie wiedzy, rozwijanie kompetencji poprzez udostępnieniemateriałów dydaktycznych do samodzielnej pracy w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało e-materiały, z których będą mogli bezpłatnie korzystać uczniowie i nauczyciele (epodreczniki.pl; www.arkusze.pl).

Informacja dla Uczniów w związku z zawieszeniem zajęć w szkole

 • Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne zajęcia w placówce zostały zawieszone do dnia 25 marca 2020 roku.
 • Sytuacja epidemiologiczna obliguje każdego z Was do pozostania w domu i unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.
 • Przerwa w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie oznacza dni wolnych od nauki.
 • W związku z tym, m.in. na platformie epodręczniki.pl oraz www.arkusze.pl udostępnione są materiały edukacyjne do samodzielnej nauki. Dostęp do tych materiałów jest dla korzystających bezpłatny.
 • Dodatkowo Wasi Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny przekażą Wam materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu.
 • Pamiętajcie o rygorystycznym przestrzeganiu procedur związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Dbajcie o  zdrowie swoje i najbliższych. Bądźcie odpowiedzialni. ZOSTAŃCIE W DOMU.

Informacja dla Rodziców w związku z zawieszeniem zajęć w szkole

 • Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne zajęcia w placówce zostały zawieszone do dnia 25 marca 2020 roku. W tym czasie Państwa dziecko jest zobligowane do pozostania w domu i nauki z wykorzystaniem przekazywanych materiałów i wskazówek.
 • Nauczyciele wesprą uczniów w odpowiedzialnym wykorzystaniu czasu zawieszenia zajęć,  przygotowując materiały informacyjne oraz materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu. Będą przekazywać je drogą elektroniczną.
 • Na platformie epodręczniki.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia szereg materiałów edukacyjnych pozwalających uczniom na uzupełnienie, ugruntowanie i poszerzenie wiedzy. Dostęp do tych materiałów jest dla korzystających bezpłatny.
 • Należy pamiętać o rygorystycznym przestrzeganiu procedur związanych z sytuacją epidemiologiczną. Od Państwa odpowiedzialnej postawy i konsekwentnego egzekwowania od dzieci zasady ZOSTAŃ W DOMU zależy skuteczność podejmowanych działań i bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich.
 • Zebrania informacyjne dla rodziców ustalone wg terminarza na dzień 23 marca 2020 r. zostają odwołane. W celu rozwiązywania z nauczycielami bieżących spraw szkolnych prosimy Państwa o kontakt mailowy poprzez dziennik elektroniczny.
 • Należy śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz informacje przekazywane przez Dyrektora Szkoły.

Ryszard Morawski

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

im. St. Syroczyńskiego w Lublinie