Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

OGŁOSZENIE Dyrektora ZSS z dnia 12 marca 2020 r.

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410) w okresie od 12 do 25 marca 2020 roku zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w tut. Zespole Szkół.

Rodziców, Uczniów i Pracowników Szkoły prosimy o stałe monitorowanie strony internetowej Szkoły oraz poczty elektronicznej, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.

Jednocześnie, w związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie w najbliższym czasie osobistych wizyt w naszej placówce, wybierając w zamian kontakt telefoniczny lub mailowy.

Ryszard Morawski

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

im. St. Syroczyńskiego w Lublinie