Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Ogłoszenie dyrektora ZSS z dnia 10.04.2020 r.

 

Ze względu na ogłoszoną w dniu wczorajszym informację o przedłużeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 26 kwietnia 2020 r., zajęcia w naszej szkole po okresie świątecznym będą kontynuowane na zasadach wskazanych w „Ogłoszeniu dyrektora ZSS z dnia 24.03.2020 r.„.

Szczegółowe informacje związane z klasyfikacją i zakończeniem roku szkolnego klas maturalnych zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Z poważaniem

Ryszard Morawski

dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie