Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie zmian w kalendarzu działań szkolnych

OGŁOSZENIE

 W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. 2019 poz. 1094) termin zakończenia roku szkolnego 2018/2019 zostaje przesunięty z 21 czerwca 2019 r. (piątek) na 19 czerwca 2019 r. (środa) co skutkuje koniecznością zmiany niektórych terminów wcześniej zaplanowanych działań w tut. Zespole Szkół.

Wprowadza się następujące zmiany w terminarzu:

  • Spotkania wychowawców z uczniami przed zakończeniem roku szkolnego – 18 czerwca 2019 r. (wtorek) (godzina spotkania wg indywidualnych ustaleń wychowawcy z uczniami klasy uwzględniających inne działania – np. udział wychowawcy w zespole nadzorującym egzamin zawodowy lub udział uczniów klasy w egzaminie)
  • Pożegnanie absolwentów ZSZ nr 9 w Lublinie – 19 czerwca 2019 r. godz. 830 (środa)
  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – 19 czerwca 2019 r. godz. 1000 (środa)

Pozostała część kalendarza działań nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Ryszard Morawski

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

im. St. Syroczyńskiego w Lublinie

Leave Comment