Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

OGŁOSZENIE dla osób przystępujących w sesji styczeń-luty 2022 do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

INFORMACJE O EGZAMINACH W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji MG.43 odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w następujących salach:

sala gim. A: zdający uczniowie z klasy 4d oraz absolwenci (zdający wchodzą do budynku szkoły tylnym wejściem)

sala gim. B: zdający uczniowie z klasy 4a oraz 4c (zdający wchodzą do budynku szkoły wejściem B)

Listy zdających będą wywieszone w dniu egzaminu przy wejściach do szkoły oraz na drzwiach sal egzaminacyjnych.

Na egzamin praktyczny należy zgłosić się na 45 minut przed jego rozpoczęciem z dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem oraz obowiązkowo długopisem z czarnym tuszem.

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 09.12.2021 r. każdy zdający w sesji egzaminacyjnej I-II 2022 r. może w trakcie części praktycznej egzaminu z kwalifikacji MG.43 korzystać z własnego ołówka, gumki, linijki, temperówki oraz kalkulatora prostego (kalkulatora, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Na salę egzaminacyjną zakazuje się wnoszenia telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, toreb, książek, maskotek itp.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne należy ściśle przestrzegać zaleceń GIS, nie tworzyć zgromadzeń i zachowywać bezpieczną odległość między sobą w czasie oczekiwania na wejście do sali egzaminacyjnej. Każdy zdający ma obowiązek posiadać maseczkę.

 

INFORMACJE O EGZAMINACH W CZĘŚCI PISEMNEJ

Części pisemne egzaminów z kwalifikacji MG.18, MG.12 oraz MG.43 odbędą się w dniu 11 stycznia 2022 r. (wtorek) według poniższego harmonogramu:

  1. egzamin z kwalifikacji MG.18 – godz. 1000 – miejsce egzaminu: sala nr 104 (osoby powtórnie przystępujący do egzaminu; zdający wchodzą do budynku szkoły wejściem B)
  2. egzamin z kwalifikacji MG.12 – godz. 1200 – miejsce egzaminu: sala nr 104 (osoby powtórnie przystępujący do egzaminu; zdający wchodzą do budynku szkoły wejściem B)
  3. egzamin z kwalifikacji MG.43 – godz. 1400 – miejsce egzaminu:
    • sala gim. A: zdający uczniowie z klasy 4d (zdający wchodzą do budynku szkoły tylnym wejściem)
    • sala gim. B: zdający uczniowie z klasy 4a oraz 4c (zdający wchodzą do budynku szkoły wejściem B)

Listy zdających będą wywieszone w dniu egzaminu przy wejściach do szkoły oraz na drzwiach sal egzaminacyjnych.

Na egzamin pisemny należy zgłosić się na 45 minut przed jego rozpoczęciem z dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem oraz obowiązkowo długopisem z czarnym tuszem.

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 09.12.2021 r. każdy zdający w sesji egzaminacyjnej I-II 2022 r. może w trakcie części pisemnej egzaminu korzystać z własnego kalkulatora prostego (kalkulatora, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Na salę egzaminacyjną zakazuje się wnoszenia telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, toreb, książek, maskotek itp.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne należy ściśle przestrzegać zaleceń GIS, nie tworzyć zgromadzeń i zachowywać bezpieczną odległość między sobą w czasie oczekiwania na wejście do sali egzaminacyjnej. Każdy zdający ma obowiązek posiadać maseczkę.