Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

OGŁOSZENIE dla osób przystępujących w sesji lato 2023 do egzaminów zawodowych

OGŁOSZENIE dla osób przystępujących w sesji lato 2023 do egzaminów zawodowych

INFORMACJE O EGZAMINACH W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji MOT.06 dla osób powtórnie przystępujących do tego egzaminu odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 104

Lista zdających będzie wywieszona w gablocie informacyjnej (II piętro bud. A) oraz w dniu egzaminu przy wejściu do szkoły i na drzwiach sali egzaminacyjnej.

Na egzamin praktyczny należy zgłosić się na 30 minut przed jego rozpoczęciem z dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem oraz obowiązkowo długopisem z czarnym tuszem.

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 28.04.2023 r. każdy zdający w sesji egzaminacyjnej lato 2023 r. może w trakcie części praktycznej egzaminu z kwalifikacji MOT.06 korzystać z własnego ołówka, gumki, linijki, temperówki oraz kalkulatora prostego (kalkulatora, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Na salę egzaminacyjną zakazuje się wnoszenia telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych oraz toreb, książek, maskotek, itp.

INFORMACJE O EGZAMINACH W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji MG.43 dla osób powtórnie przystępujących do tego egzaminu odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali nr 104

Lista zdających będzie wywieszona w gablocie informacyjnej (II piętro bud. A) oraz w dniu egzaminu przy wejściu do szkoły i na drzwiach sali egzaminacyjnej.

Na egzamin praktyczny należy zgłosić się na 30 minut przed jego rozpoczęciem z dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem oraz obowiązkowo długopisem z czarnym tuszem.

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 28.04.2023 r. każdy zdający w sesji egzaminacyjnej lato 2023 r. może w trakcie części praktycznej egzaminu z kwalifikacji MG.43 korzystać z własnego ołówka, gumki, linijki, temperówki oraz kalkulatora prostego (kalkulatora, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Na salę egzaminacyjną zakazuje się wnoszenia telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych oraz toreb, książek, maskotek, itp.

INFORMACJE O EGZAMINACH W CZĘŚCI PISEMNEJ

Części pisemne egzaminów z kwalifikacji MOT.02 i MOT.05 dla uczniów technikum oraz szkoły branżowej oraz z kwalifikacji MOT.06 dla absolwentów powtórnie przystępujących do tego egzaminu odbędą się w dniach 6 i 7 czerwca 2023 r. (wtorek i środa) według poniższego harmonogramu:

6 czerwca (wtorek) – egzaminy dla uczniów technikum:

godz. 900   – sale nr 2 oraz nr 24

godz. 1130 – sale nr 2 oraz nr 24

godz. 1400 – sale nr 2 oraz nr 24

7 czerwca (środa) – egzaminy dla uczniów szkoły branżowej:

godz. 900   – sale nr 2 oraz nr 24

godz. 1130 – sale nr 2 oraz nr 24

Harmonogramy egzaminów z wykazami osób zdających będą wywieszone w gablocie informacyjnej (II piętro bud. A) oraz w dniach egzaminów przy wejściach do szkoły oraz na drzwiach sal egzaminacyjnych.

Na egzamin pisemny należy zgłosić się na 30 minut przed jego rozpoczęciem z dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem oraz długopisem z czarnym tuszem.

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 28.04.2023 r. każdy zdający w sesji egzaminacyjnej lato 2023 r. może w trakcie części pisemnej egzaminu korzystać z własnego kalkulatora prostego (kalkulatora, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Na salę egzaminacyjną zakazuje się wnoszenia telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych oraz toreb, książek, maskotek, itp.