Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Rok szkolny 2021/2022
Rok szkolny 2020/2021
Rok szkolny 2019/2020
Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017