Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2020/2021

Podczas tegorocznej rekrutacji ogólnodostępne szkoły zawodowe prowadzone przez miasto Lublin oferują łącznie:

  • 416 miejsc w 13 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 15 zawodach,
  • 1952 miejsca w 61 oddziałach 15 techników, kształcących w 36 zawodach,
  • 128 miejsc w 4 oddziałach 3 branżowych szkół II stopnia, kształcących w 3 zawodach, w tym w trybie stacjonarnym 3 oddziały 2 szkól w 2 zawodach, w trybie zaocznym 1 oddział 1 szkoły w 1 zawodzie,
  • 238 miejsca w 7 oddziałach 2 szkół policealnych, kształcących w trybie zaocznym w 5 zawodach.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano łącznie :

  • 92 miejsca w 7 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 8 zawodach,
  • 24 miejsca w 3 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 3 zawodach,
  • 10 miejsc w 2 oddziałach szkoły policealnej specjalnej, kształcącej w trybie dziennym w 1 zawodzie,
  • 52 miejsca w 7 oddziałach 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-na-rok-szkolny-20202021,464,1082,1.html