Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Odważnie w nowy rok szkolny…

W dniu 18 września 2019 roku, we wspomnienie św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży społeczność naszej Szkoły, Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie, uczestniczyła we Mszy Świętej inaugurującej nowy rok szkolno-katechetyczny.

Liturgii przewodniczył ks. Grzegorz Opoka, wikariusz parafii p.w. bł. Bpa Władysława Gorala, który przypomniał w trakcie homilii postać św. Stanisława Kostki i wezwał nas do nieustannej pracy nad sobą, do podnoszenia poprzeczki życiowych wyzwań w ogromnym zaufaniu dla Chrystusa.

Wspólna Eucharystia, śpiew i osobista modlitwa były okazją do budowania wspólnoty wiary i zacieśniania międzypokoleniowych więzi. Pełni nadziei na przyszłość wkroczyliśmy odważnie na drogę nauki i pracy.

Oby nadchodzący rok szkolno-katechetyczny 2019/2020 przyniósł dobre owoce podjętych przez nas wysiłków i inicjatyw.

Leave Comment