Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Okręgowe eliminacje Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

11 kwietnia 2018 r. odbyły się okręgowe eliminacje Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego reprezentowali uczniowie Technikum Samochodowego: Łukasz Klimek z klasy 2b, Mateusz Borkowski i Piotr Wesołowski z klasy 3b. Najlepszy wynik uzyskał Łukasz Klimek. Nasi uczniowie nie zakwalifikowali się do ścisłego finału.

Organizatorzy eliminacji umożliwili uczestnikom zwiedzanie Puławskiego Parku Naukowo-Technicznego.