Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

„O szczepieniach przeciw COVID-19, ale nie tylko”

6 października br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie online „O szczepieniach przeciw COVID-19, ale nie tylko”, który wygłosił prof. Andrzej Zieliński doradca w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, długoletni Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, autor licznych prac i artykułów naukowych z zakresu epidemiologii i wakcynologii. Celem spotkania było dostarczenie rzetelnych danych na temat profilaktyki chorób zakaźnych oraz odpowiedzi na wątpliwości i fałszywe informacje dotyczące szczepień. W spotkaniu uczestniczyła także Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n. med. Maria Korniszuk. Po wykładzie pan Profesor i pani Inspektor odpowiadali na pytania i udzielali wyjaśnień na przedstawiane przez młodych uczestników wykładu wątpliwości związane i z samą pandemią, i ze szczepieniami.
Spotkanie z prof. Zielińskim jest kolejnym wydarzeniem kierowanym bezpośrednio do rodziców i uczniów, w którym biorą udział specjaliści w zakresie epidemiologii i których celem jest przekazywanie informacji na temat korzyści szczepień oraz przełamywanie obaw przed ich przyjmowaniem. Materiały ze spotkań, w tym  odpowiedzi na pojawiające się w ich trakcie pytania, są istotnymi działaniami wspomagającymi działania szkół w zakresie edukacji zdrowotnej, w tym informacji dotyczących szczepień.
W linku dołączamy  prezentację p. Profesora Andrzeja Zielińskiego „O szczepieniach przeciw COVID-19, ale nie tylko”: https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_11530/zal/O%20szczepieniach%20przeciw%20COVID-19%2C%20ale%20nie%20tylko.pdf

Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie