Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

„NAUCZYCIEL NA MIARĘ XXI WIEKU” – projekt w ramach programu operacyjnego „Wiedza- Edukacja- Rozwój”

W ramach programu operacyjnego „Wiedza- Edukacja- Rozwój” nauczyciele naszej szkoły biorą udział w projekcie „Nauczyciel na miarę XXI wieku”.  Celem jest podniesienie kompetencji pedagogicznych i społecznych oraz wzrost umiejętności praktycznych studentów II stopnia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W ramach Projektu zaplanowano opracowanie i modyfikację programów kształcenia nauczycieli na studiach I i II stopnia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Humanistycznym oraz wdrożenie zmodyfikowanych programów na II stopniu specjalności nauczycielskiej na kierunkach filologia polska, historia, romanistyka, hispanistyka, lingwistyka stosowana. Zmodyfikowane i opracowane programy będą uwzględniały innowacyjne metody pedagogiczne, zastosowanie narzędzi cyfrowych, co pozwoli przygotować Uczestników do wyzwań, jakie czekają na nich w placówkach edukacyjnych, ułatwią korzystanie z TIK w pracy nauczyciela, zdobycie szerszej wiedzy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, radzenie sobie z problemami wychowawczymi występującymi w szkole. Wprowadzenie kwestii dotyczących diagnostyki edukacyjnej pozwoli Uczestnikom konstruować narzędzia diagnostyczne pozwalające na kompetentne ocenianie i ewaluację własnej działalności dydaktycznej. Zdobyta wiedza teoretyczna w konfrontacji z realiami pracy w szkole, m.in. poprzez praktyki pozwoli Praktykantom na wykazanie się kreatywnym myśleniem i nabranie pewności co do wyboru zawodu nauczyciela.