Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Narodowe czytanie „Wesela” St. Wyspiańskiego

W sobotę, 02 września 2017 roku, już po raz kolejny, odbyło się NARODOWE CZYTANIE pod patronatem Pary Prezydenckiej. Lekturą przewodnią był dramat Stanisława Wyspiańskiego pt „Wesele”.
Również uczniowie Naszej Szkoły (Łukasz Popławski, Tomasz Wójtowicz z kl. 2c oraz Michał Podolak, Aleks Lipert z kl. 4b) wzięli udział w tym wydarzeniu. Zachęceni przez nauczycielkę języka polskiego – Panią Katarzynę Dziubę, już w wakacje przygotowywali lekturę fragmentów dzieła. Miejscem spotkania była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.
Wydarzeniu temu przyświecał główny cel – promocja wybitnego dzieła literackiego i jego pięknej polszczyzny, jak również popularyzacja czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia polskiej wspólnoty kulturowej.
Po uroczystym przywitaniu, wprowadzono nas w klimat weselnej wiejskiej chaty, uraczono poczęstunkiem z regionalnej spiżarni… Odbył się również pokaz narodowego tańca ludowego – krakowiaka oraz oczekiwana przez wszystkich uczestników i zaproszonych gości recytacja fragmentów dzieła Stanisława Wyspiańskiego. Na koniec zrobiliśmy sobie wspólne „weselne” zdjęcie z nadzieją spotkania – już za rok !!!

Udział naszych uczniów w Narodowym Czytaniu jest jednym z działań zrealizowanym w Technikum Samochodowym w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Magdalena Kołtyś