Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Narodowe Czytanie „Quo vadis”

3 września 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych uczestniczyli w akcji Narodowe Czytanie zorganizowanej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.

Inicjatywa publicznej lektury uznanych dzieł literatury polskiej zaowocowała „odkryciem” przez współczesnych czytelników „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, utworów komediowych Aleksandra Fredry, trylogii Henryka Sienkiewicza oraz „Lalki” Bolesława Prusa. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP.

Narodowe Czytanie „Quo vadis” wpisało się w obchody Roku Sienkiewiczowskiego i ważnych rocznic związanych z biografią polskiego noblisty.

Lekturę fragmentów powieści poprzedziła prezentacja multimedialna przygotowana przez Panią Grażynę Kłos. Uczestnicy mogli bliżej zapoznać się z faktami z życia pisarza, ciekawostkami związanymi z jego pasjami, poglądami oraz źródłami twórczej inspiracji.

Wspólne czytanie rozpoczął aktor Teatru im. Juliusza Osterwy, Pan Witold Kopeć. Dzieło H. Sienkiewicza interpretowali także inni zaproszeni goście- przedstawiciele lubelskich instytucji kulturalnych współpracujący z Biblioteką.

Naszą szkołę reprezentowali w tym dniu następujący uczniowie: Patryk Dziurda (2b), Aleks Lipert, Marcin Kanar (3b), Łukasz Rzucidło (4b), którzy przypomnieli zebranym wybrane fragmenty utworu m.in. ukazujące przeżycia wewnętrzne Winicjusza wywołane wyglądem Ligii w czasie uczty u Nerona, opisujące pożar Rzymu.

Sympatyczna, a zarazem pełna skupienia atmosfera spotkania to najlepszy dowód na to, że wspólne czytanie buduje więzi między ludźmi, uczy wrażliwości na piękno, wartość  słowa i stanowi czas wyjątkowy, świąteczny, który warto celebrować jak najczęściej.

K.D