Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Aktualizacja! Nabór wniosków do drugiej edycji programu stypendialnego Fundacji Inter Cars programu Akcelerator

Informuję, że w odpowiedzi na liczne prośby, płynące do nas od Nauczycieli i Uczniów, postanowiliśmy wydłużyć czas na zgłoszenia do Programu Akcelerator do 11 czerwca!

Katarzyna Orlikowska

Starsza Specjalistka ds. Projektów Strategicznych

 

Od 1 do 31 maja 2023 roku trwa nabór wniosków do drugiej edycji programu stypendialnego Fundacji Inter Cars „Akcelerator”

Program Akcelerator to stypendium w wysokości 8 000 złotych dla uczniów i uczennic techników i szkół branżowych. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wsparcie rozwojowe, edukacyjne i finansowe młodzieży, która swoją przyszłość wiąże z motoryzacją i logistyką. Laureaci i laureatki stypendium, oprócz wsparcia finansowego, będą mogli rozwijać swoje umiejętności biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Fundację Inter Cars, będą objęci opieką mentorów z Inter Cars oraz pojadą na letni obóz edukacyjny w czasie wakacji 2024.

KTO MOŻE SIĘ ZGŁASZAĆ?

O udział w Programie Akcelerator mogą ubiegać się ambitni i utalentowani uczniowie i uczennice, którzy posiadają osiągnięcia oraz realizują pasje i zainteresowania związane z naukami ścisłymi, mechaniką samochodową, mechatroniką, elektroniką, automatyką, logistyką, informatyką i innymi dziedzinami związanymi z motoryzacją i logistyką. Kandydaci i kandydatki powinni też angażować się w działania na rzecz środowiska, społeczności szkolnej lub lokalnej lub działać jako wolontariusze. W dniu zawarcia umowy stypendialnej (czyli we wrześniu 2024 r.) uczęszczać będą do klasy 2, 3 lub 4, interesują się najnowszymi osiągnięciami i trendami techniki motoryzacyjnej oraz planują dalszą edukację w tym kierunku.

JAKI JEST HARMONOGRAM?

  • 1-31 maja: rejestracja wniosków na stronie www.fundacja.intercars.eu/akcelerator (do II etapu zostanie zakwalifikowanych 30 uczniów);
  • do 21 lipca uczestnicy II etapu przygotowują krótki film z prezentacją swoich osiągnięć;
  • 15 września Fundacja ogłosi nazwiska 20 stypendystów – wszyscy, wraz ze szkolnymi opiekunami, zostaną zaproszeni do udziału w uroczystej inauguracji Programu w Warszawie, która odbędzie się w październiku 2024 r.

JAK SZKOŁA MOŻE POMÓC?

  • Poinformowanie uczniów o trwającym naborze do Programu i przekazanie im adresu www.fundacja.intercars.eu/akcelerator, pod którym znajdą formularz do rejestracji.
  • Uczniowie zainteresowani Programem zgłaszają się do mnie po pisemną rekomendację, której dostarczenie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie o stypendium. W opinii będę uwzględniał ważne informacje (np. o sytuacji materialnej, rodzinnej lub zdrowotnej ucznia), które mogą nam pomóc w podjęciu decyzji komu zaoferować stypendium.

Zachęcam do odwiedzenia strony www.fundacja.intercars.eu/akceleratorna której, oprócz formularza zgłoszeniowego, znajdują się wszystkie informacje dotyczące programu stypendialnego, m. in. regulamin i lista wymaganych dokumentów. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Karol Mróz