Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

18.09.2017 r. obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. W tym dniu społeczność ZSS uczestniczyła we Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Biorąc za przykład św. Stanisława Kostkę, chcemy odważnie dążyć do celu kierując się prawością charakteru jak nasz św. Patron: „Mocny bym sobie przygotował na drogę kapelusz – to jest cierpliwość; i płaszcz bym wziął z podwójnym podszyciem – a to jest miłość Boga i bliźniego; i dobre przede wszystkim przywdziałbym buty – to umartwienie”

Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Emil Chomontowski. Nasi uczniowie pod kierunkiem Pani Anny Mazur i Pana Jacka Warakomskiego przygotowali oprawę muzyczną , natomiast oprawę liturgiczna przygotowały katechetki Grażyna Flis i Magdalena Kołtyś.

Flis Grażyna