Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego”  Mt 5,16

19.09.2016 r. społeczność naszej Szkoły uczestniczyła we Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Msza św. sprawowana była w intencji Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego, pracowników Szkoły i uczniów. Mszę św. odprawił ks. Proboszcz Mariusz Nakonieczny podkreślając w kazaniu, że młodzi są nadzieją przyszłości i z odwagą powinni mężnie i odpowiedzialnie wypełniać swoje obowiązki i zadania. Oprawę Mszy św. przygotowali uczniowie z klas: służba ołtarza -1a,2b,2e,3a,4a,4c,4e; dary ofiarne 2b,3e,3c; pod kierunkiem Pani Grażyny Flis, oprawa muzyczna kl.: 2d,2e,3a,3b,4a pod kierunkiem Pani Magdaleny Kołtyś i Pana Jacka Warakomskiego.

Grażyna Flis