Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Msza na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

                   „Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci” (Pwt 31, 6)

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 2022/2023 w Zespole Szkół Samochodowych. W piątek 16.09.2022 r. społeczność naszej szkoły: Dyrekcja, Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej, by powierzyć nasze dziś i jutro Bogu, nasze nadzieje, obawy, lęki, by dobrze wystartować w ten nowy rok szkolny, bo przecież: Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu” – nauczał św. Augustyn.

Dlatego jako społeczność szkoły przychodzimy do naszego Wieczernika – kaplicy pw. Bł bp. Władysława Gorala, by prosić o Boże Błogosławieństwo, mądrość, odwagę, otwarte serce i jasny umysł, aby z młodzieńczym entuzjazmem i odpowiedzialnością przeżywać każdy dzień nowego roku szkolnego.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz Mariusz Nakonieczny. Asystę przy ołtarzu i oprawę liturgiczną pełnili uczniowie naszej szkoły. Oprawę muzyczną zaś przygotowała Pani Anna Mazur. Bardzo serdecznie dziękujemy za świadectwo wiary, zaangażowanie i profesjonalizm w całej diakonii liturgicznej.

Mamy być odpowiedzialnymi świadkami Jezusa Chrystusa w każdym wymiarze naszego codziennego życia. Wpatrzeni w Chrystusa, który jest dla nas najlepszym Mistrzem i Nauczycielem dziękujmy Bogu, że możemy zdobywać wiedzę, umiejętności, zawód, bo przecież z uwagi na wojnę za naszą wschodnią granicą nie jest to dane wszystkim. Dlatego tym bardziej z zapałem i energią otwarci na nowe wyzwania, które przed nami prosimy  Ducha Świętego o mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność…, by w czerwcu gdy rok szkolny będzie się kończył móc z duma powiedzieć za Św. Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.2Tm4,7

Panie Jezu, natchnij nas, abyśmy w tym nowym roku szkolny nie poddawali się znużeniu, ale odważnie kroczyli ścieżkami, które Ty nam wyznaczasz.

                                                                            Magdalena Kołtyś, Grażyna Flis