Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Msza na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 19 września nasza szkolna wspólnota uczestniczyła we Mszy Świętej rozpoczynającej nowy rok szkolno-katechetyczny. Kolejny rok to nowe wyzwania zarówno dla uczniów jak i dla wszystkich pracowników Szkoły, to nowe możliwości wzrostu… przede wszystkim w swoim człowieczeństwie.

Nasze sukcesy edukacyjne i „ludzkie” to przede wszystkim owoc współpracy tych, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z tymi, którzy chcą z tego bezcennego skarbca czerpać oraz wynik wzajemnego ubogacania się swoją obecnością dzień po dniu.

Naszym wspólnym pragnieniem jest, by kolejny wspólnie przeżyty rok nie był czasem straconych szans…. Przeciwnie – by przyniósł, dzięki obopólnym wysiłkom, oczekiwane dobre rezultaty…

tekst. Magdalena Kołtyś