Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Młodzieżowa Rada Miasta XII Kadencji

W dniu 23 października rozpoczęła swoją pracę Młodzieżowa Rada Miasta XII Kadencji. Tym samym czynimy ukłon w stronę Norberta Suszka – ucznia klasy 3a Technikum Samochodowego, naszego godnego reprezentanta w tym jakże ważnym organie samorządowym.

Czym jest Młodzieżowa Rada Miasta? To reprezentacja uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Lublina o charakterze konsultacyjnym. Rada wybierana jest co roku na roczną kadencję.

Jaka jest jej Misja? Przede wszystkim upowszechnianie idei samorządowej wśród młodych obywateli, a także reprezentowanie interesów młodzieży wobec innych instytucji. To bardzo ważne, ponieważ Rada zapewnia możliwość udziału młodzieży w procesie podejmowania decyzji wpływających na ich życie, a także kształtuje postawy demokratyczne, patriotyczne i obywatelskie.

Pierwsze spotkanie po wakacjach, na które został zaproszony nasz Uczeń wraz z opiekunem – p. Magdaleną Kołtyś, zaowocowało przede wszystkim wyborem nowego Prezydium, a także zaopiniowaniem nowych ważnych inicjatyw na dany rok.

Życzymy powodzenia wszystkim członkom Młodzieżowej Rady Miasta w podejmowaniu mądrych i dobrych uchwał.”

Oprac. Magdalena Kołtyś