Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Program „Młode Kadry” stworzony przez Inter Cars S. A. – dystrybutora części zamiennych i szkoleń specjalistycznych – przy współpracy z producentami tych części ma na celu wsparcie wybranych szkół motoryzacyjnych m.in. poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt do naprawy i diagnostyki usterek w samochodach. Do tej pory w programie wzięło udział kilkanaście szkół z całej Polski, np. z Radomia, Krakowa, Bydgoszczy, Siedlec, Nowego Dworu Mazowieckiego, Nowego Sącza czy Białegostoku. Szkoły, które chcą wziąć udział w tym programie muszą spełnić odpowiednie kryteria. Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie został zakwalifikowany do programu na podstawie dotychczasowych osiągnięć szkoły takich jak: sukcesy uczniów w ogólnopolskich olimpiadach wiedzy, turniejach oraz konkursach motoryzacyjnych. Dosyć istotnym okazał się również fakt 100-letniego istnienia szkoły, czego konsekwencją jest długoletnia tradycja oraz imponująca liczba wypromowanych absolwentów.

Program polega na wyposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt wykorzystywany do diagnostyki i naprawy usterek w samochodach. W ten sposób nauczyciele posiadają odpowiednie, na europejskim poziomie, narzędzia do kształcenia uczniów, a uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii. Kształcąc młodych ludzi w kierunkach technicznych niezwykle ważną częścią jest również praktyka. Poza sprzętem, w ramach programu, organizowane są cykliczne szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu diagnostyki i naprawy nowoczesnych technologii motoryzacyjnych. Przewidziany jest również cykl szkoleń dla nauczycieli z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi diagnostycznych. Pozyskana przez nauczycieli wiedza przyczyni się do pełnego wykorzystania udostępnionego wyposażenia w kształceniu uczniów. Dopiero taki duet (profesjonalne narzędzia + specjalistyczna wiedza techniczna) gwarantuje sukces.

Uczestnictwo szkoły w programie ,,Młode Kadry” umożliwi uczniom start zawodowy oraz wejście na rynek pracy nie tylko lokalny czy krajowy, ale również międzynarodowy poprzez zbliżenie dwóch światów (przedsiębiorców i edukacji) oraz przez zdobycie certyfikowanych, branżowych szkoleń zawodowych. Należy również wspomnieć, że program wspiera praktyki i staże dla najlepszych uczniów.

Podpisanie umowy z firmą Inter Cars S. A. i ich parterami w tym Bosch nastąpiło w dniu 23.03.2015, a uroczystości z tym związane odbyły się  17.04.2015 roku w naszej szkole.

Karol Mróz

18.05.2016 r. – informacja na temat realizacji programu w „Moto Focus”

Terminarz szkoleń w roku szkolnym 2015/2016 przewidzianych programem Młode Kadry realizowanym we współpracy z firmą Inter Cars S.A.

 Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie

Grupa Schaeffler Castrol Osram NTN SNR Denso Mahle Contitech Bosch
23.10.2015 02.12.2015 08.03.2016 07.04.2016 12.04.2016 21.04.2016 11.05.2016 20.05.2016

Relacja ze szkoleń:
  1. Szkolenie techniczne firmy LUK, Grupa Schaeffle w dniu 23.10.2015 – „Wyjaśnienia budowy, pomiaru oraz montażu koła DKZ, koło SAC i sprzęgła SAC z użyciem specjalistycznych przyrządów”.

2. Szkolenie techniczne firmy Castrol w dniu 02.12.2015 – „Dobór środków smarnych do nowoczesnych konstrukcji mechanicznych”

3. Szkolenie techniczne firmy Osram w dniu 08.03.2016r. „Pojęcia dotyczące techniki świetlnej, rozpoznawanie uszkodzeń, typy, jakość i tendencje rozwoju samochodowych źródeł światła”

4. Szkolenie techniczne firmy NTN SNR w dniu 07.04.2016 „Łożyska kół i zawieszenia”

5. Szkolenie techniczne firmy Denso w dniu 12.04.2016r. „Układy zapłonowe i wykorzystanie oscyloskopu w diagnostyce układu”

6. Szkolenie techniczne firmy Machle w dniu 21.04.2016r. „Budowa i działanie silnika”

7. Szkolenie techniczne firmy Contitech w dniu 11.05.2016 „Nowoczesne układy rozrządu i przyrządy do ich wymiany i obsługi”

8. Szkolenie techniczne firmy Bosch w dniu 18.05.2016 „Obsługa specjalistycznych urządzeń firmy Bosch: FSA, KTS, technicznej platformy informacyjnej EDITRONIC”