Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Program „Młode Kadry” stworzony przez Inter Cars S. A. – dystrybutora części zamiennych i szkoleń specjalistycznych – przy współpracy z producentami tych części ma na celu wsparcie wybranych szkół motoryzacyjnych m.in. poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt do naprawy i diagnostyki usterek w samochodach. Do tej pory w programie wzięło udział kilkanaście szkół z całej Polski, np. z Radomia, Krakowa, Bydgoszczy, Siedlec, Nowego Dworu Mazowieckiego, Nowego Sącza czy Białegostoku. Szkoły, które chcą wziąć udział w tym programie muszą spełnić odpowiednie kryteria. Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie został zakwalifikowany do programu na podstawie dotychczasowych osiągnięć szkoły takich jak: sukcesy uczniów w ogólnopolskich olimpiadach wiedzy, turniejach oraz konkursach motoryzacyjnych. Dosyć istotnym okazał się również fakt 100-letniego istnienia szkoły, czego konsekwencją jest długoletnia tradycja oraz imponująca liczba wypromowanych absolwentów.

Program polega na wyposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt wykorzystywany do diagnostyki i naprawy usterek w samochodach. W ten sposób nauczyciele posiadają odpowiednie, na europejskim poziomie, narzędzia do kształcenia uczniów, a uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii. Kształcąc młodych ludzi w kierunkach technicznych niezwykle ważną częścią jest również praktyka. Poza sprzętem, w ramach programu, organizowane są cykliczne szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu diagnostyki i naprawy nowoczesnych technologii motoryzacyjnych. Przewidziany jest również cykl szkoleń dla nauczycieli z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi diagnostycznych. Pozyskana przez nauczycieli wiedza przyczyni się do pełnego wykorzystania udostępnionego wyposażenia w kształceniu uczniów. Dopiero taki duet (profesjonalne narzędzia + specjalistyczna wiedza techniczna) gwarantuje sukces.

Uczestnictwo szkoły w programie ,,Młode Kadry” umożliwi uczniom start zawodowy oraz wejście na rynek pracy nie tylko lokalny czy krajowy, ale również międzynarodowy poprzez zbliżenie dwóch światów (przedsiębiorców i edukacji) oraz przez zdobycie certyfikowanych, branżowych szkoleń zawodowych. Należy również wspomnieć, że program wspiera praktyki i staże dla najlepszych uczniów.

Karol Mróz

Szkolenia w ramach programu: