Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Międzynarodowy Dzień Muzeów

Coroczne święto obchodzone 18 maja, ustanowione w Moskwie 28 maja 1977 roku, przez Międzynarodową Radę Muzeów, działającą przy UNESCO. Stwarza ono okazję, dla specjalistów od muzeów, do wywiązania się z zadań na rzecz społeczeństwa i jego rozwoju, oraz zwrócenia uwagi na wyzwania, przed którymi stają muzealnicy w myśl dewizy Rady: Muzea są ważnym środkiem wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju między narodami.

Organizacja obchodów święta należy do placówek w poszczególnych krajach. W tym dniu, na całym świecie, organizowane są wystawy, seminaria i spotkania. Od 1992 dzień ten jest obchodzony pod innym hasłem, który ustala Komitet Doradczy ICOM-u. Od 1997 roku, w majowy weekend poprzedzający Dzień Muzeów, obchodzona jest „Europejska Noc Muzeów”, w Polsce zwana Nocą Muzeów, pod patronatem Rady Europy. Akcja ta jest ściśle związana z Międzynarodowym Dniem Muzeów. Tegoroczna Noc Muzeów w Lublinie odbyła się 15 maja 2021. W jej ramach można było bezpłatnie zwiedzać muzea. Z powodu pandemii wizyty były związane ze ścisłym reżimem sanitarnym. Część wydarzeń odbyła się także online.

Muzea w Lublinie: https://lublin.eu/turystyka/poznaj-lublin/muzea/