Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – klasa 1c na wykładach na UMCS

28 lutego klasa 1c pod opieką Pana Łukasz Maciąga uczestniczyła w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Organizatorem był Wydział Humanistyczny UMCS. Uroczystość rozpoczęły władze uczelni. Po otwarciu Prezydent Miasta Krzysztof Żuk wręczył Medale Unii Lubelskiej. W kolejnej części uczestnicy wysłuchali wykładu prof. dra hab. Artura Rejtera (Uniwersytet Śląski, Rada Doskonałości Naukowej): „Między stałością i zmiennością. Z dziejów dyskursu naukowego”. Kolejną atrakcją było odczytywanie fragmentów prozy Olgi Tokarczuk przez władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, studentów i doktorantów.

Język jest naszym wspólnym dobrem, symbolem wyobraźni, pasji, życia. Cieszymy się, że nasza społeczność szkolna mogła być częścią tego wydarzenia.

Ł.M