Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Lubelska Kuźnia Talentów

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami szkół zawodowych (poza szkołami dla dorosłych).

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego w roku szkolnym 2019-2020 przyznanych zostało 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnili wymagane regulaminem kryteria i uzyskali najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Stypendia zostały podzielone w następujących proporcjach: 435 stypendiów dla uczniów techników, 32 stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia i 33 stypendia dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych.

5 uczniów naszej szkoły: Piotr Jurecki, Piotr Lisiak, Patrycja Lewczyk, Mateusz Ślepaczuk, Dawid Zdunek znalazło się w gronie Stypendystów w roku szkolnym 2019/2020. Serdecznie gratulujemy