Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

„Litwo ! Ojczyzno moja..”, czyli ile wiemy o utworze Adama Mickiewicza

26 kwietnia 2016 roku odbył się końcowy etap szkolnego konkursu ze znajomości „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci wszystkich klas drugich, jednak bezkonkurencyjni w pytaniach dotyczących treści lektury okazali się uczniowie klasy IIB. Cieszy fakt, że kolejne edycje konkursu spotykają się z dużym zainteresowaniem młodzieży i dają powód do uważnego studiowania epopei narodowej, zaś zgromadzonej widowni okazję do utrwalenia i uzupełnienia wiadomości. Przedstawiamy laureatów tegorocznych zmagań konkursowych:

I MIEJSCE Marcin Kanar (IIB)

II MIEJSCE Mateusz Podgórski (IIB)

III MIEJSCE Michał Podolak (IIB)

Organizator: Katarzyna Dziuba