Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Listopadowa akademia w Samochodówce

10 listopada 2016 roku społeczność Zespołu Szkół Samochodowych obejrzała program artystyczny z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Widzowie  z zainteresowaniem słuchali patriotycznych treści spektaklu pt. „To jedno to Polska”. Mottem stały się słowa Jerzego Waldorfa: „Myśląc o przyszłości narodu trzeba się oprzeć o jego groby”.  W programie wykorzystano fragmenty poezji i prozy, m.in. Stefana Żeromskiego, Cypriana Norwida, Kazimiery Iłłakowiczówny, Zdzisława Stroińskiego. Uczniowie przywołali również wspomnienia Józefa Piłsudskiego. Pełnym refleksji strofom towarzyszyły pieśni legionowe, które śpiewała młodzież.

 „Wiele pokoleń Polaków podejmowało walkę o oswobodzenie ojczyzny(…) Pamiętajmy o sławnych i bezimiennych bohaterach. Nie zapominajmy, że trudno było odzyskać niepodległość i dlatego należy szanować zdobytą wolność.” – te słowa wprowadziły wszystkich zebranych w nastrój zadumy. Przypominały o wydarzeniach z listopadowych dni 1918 roku. Recytatorzy przedstawili także okoliczności towarzyszące walkom Polaków o odzyskanie  niepodległości.

Program artystyczny został przygotowany przez panie: Ewę Kępę i Katarzynę Kozak. Teksty recytowali uczniowie z klasy 2e i 3a. Uroczysty nastrój podkreślały dekoracje wykonane przez reprezentantów klasy 4e pod czujnym okiem pana Artura Podolskiego. Profesor Waldemar Niezabitowski wraz z uczniami z klasy 2d zatroszczył się nagłośnienie sali.

Młodzież z uwagą śledziła wydarzenia przedstawione przez szkolnych artystów. Z zainteresowaniem oglądała prezentację multimedialną, towarzyszącą programowi poetyckiemu, śpiewała pieśni legionowe. Po zakończeniu części artystycznej gorącymi oklaskami nagrodziła występujących recytatorów i chór.

Podsumowaniem listopadowej uroczystości było przemówienie dyrektora szkoły – pana mgr inż. Ryszarda Morawskiego. Interesujące refleksje i głębokie przemyślenia, które przedstawił w swoim wystąpieniu, spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności zgromadzonej na sali. Wszyscy z uwagą wysłuchali jego słów na temat rocznicy polskiego listopada.

Święto Niepodległości było obchodzone w tym roku w szkole bardzo uroczyście.