Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

List Ministra Edukacji i Nauki na rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka na rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.