Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

List Dyrektora ZSS w Lublinie na zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Absolwenci Technikum Samochodowego w Lublinie z roku 2020

 

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.”

Słowa Marka Twaina idealnie wpisują się w charakter dzisiejszego dnia – dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych.

Bardzo żałuję, że sytuacja epidemiczna w naszym kraju uniemożliwiła zorganizowanie w naszej Szkole w dniu dzisiejszym uroczystości zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych. I pewnie jeszcze przez dłuższy czas nie będzie takiej możliwości. Pozwólcie zatem na moje spotkanie z Wami w formie niniejszego listu.

 

Drodzy Absolwenci

Wielu z Was swą podróż w dorosłość rozpoczęło pięknie. Świadczą o tym nie tylko wyróżnienia za osiągnięcia w nauce, ale również działania, jakie podejmowaliście dla innych, dla Szkoły, dla Jej dobrego imienia. To napawa optymizmem.

Dziękuję wszystkim, którzy potraktowali pobyt w naszej Szkole jako czas do pozytywnego działania tu i teraz. Dziękuję za to, że odpowiadaliście na zaproszenia Waszych Nauczycieli do udziału w konkursach, olimpiadach, wolontariacie. Za to, że biorąc czynny udział w różnych uroczystościach, akademiach dostarczaliście społeczności szkolnej wielu wzruszeń. A także za to, że jako widzowie i słuchacze potrafiliście właściwie sztukę odbierać.

Tych wszystkich sukcesów, Waszych właściwych postaw nie byłoby, gdyby nie wspólny wysiłek Was, Waszych Nauczycieli i Rodziców.

 

Szanowni Nauczyciele

Pragnę z tego miejsca gorąco podziękować całemu Gronu Pedagogicznemu za wielki trud i wkład pracy dydaktyczno-wychowawczej, motywowanie do nauki i nieprzemijającą wiarę w uczniowskie możliwości. Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę Wychowawców klas maturalnych. Jestem wdzięczny za to, że nie szczędząc czasu i wysiłku próbowaliście Państwo zachęcać Młodzież do właściwych postaw.

 

Drodzy Rodzice

Dziękuję wszystkim Państwu za wszelkie formy i przejawy wsparcia Szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej, za angażowanie się w życie Szkoły i działalność w Radzie Rodziców. Państwa niejednokrotnie aktywna postawa przyczyniała się do podnoszenia poziomu organizowanych przedsięwzięć.

 

Kochani Absolwenci

Gratuluję Wam ukończenia szkoły.

I na zakończenie jeszcze raz pragnę posłużyć się słowami Marka Twaina – „łapcie w żagle pomyślne wiatry”. Realizujcie swoje marzenia i życiowe aspiracje. Rozwijajcie się zawodowo. I czasem pomyślcie o Samochodówce. Wierzę, że chwile spędzone w Jej murach będziecie zawsze ciepło wspominać.

 

Powodzenia!

Ryszard Morawski

dyrektor ZSS w Lublinie

Lublin, dnia 24.04.2020 r.