Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Kwiaty pod pomnikami

Nasza Szkoła sprawuje opiekę nad dwoma pomnikami – Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego (ul. Obywatelska) i Obrońców Lublina we wrześniu 1939 r. (ul. Tomasza Zana).

Tradycyjnie 1 września przedstawiciele Szkoły złożyli wiązanki pod pomnikami. W akcję czynnie włączają się jak co roku nauczyciele nauki jazdy, dowożąc uczniów pod pomniki.