Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

„Kultura Bezpieczeństwa” edycja 2021/⁠2022

20 października 2021 r. odbyło się szkolenie on-line podsumowujące program – „Kultura Bezpieczeństwa” edycja 2020/2021 oraz inaugurujące kolejną edycję 2021/⁠2022.

„Kultura bezpieczeństwa” jest programem edukacyjnym realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów od 2006 roku.

Cele programu:
  • edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych,
  • kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań,
  • informowanie młodzieży o różnorodnych aspektach prawnej ochrony pracy.
  • podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów,
  • popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.