Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

W związku z nauka zdalną konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się poprzez wysyłanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.