Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

rok szkolny 2022/2023

rok szkolny 2021/2022

rok szkolny 2020/2021

rok szkolny 2019/2020

rok szkolny 2018/2019