Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” – etap regionalny

Państwowa Inspekcja Pracy w bieżącym roku zorganizowała po raz kolejny konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy” – edycja 2019/2020. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

W etapie regionalnym z naszej szkoły udział wzięli Patrycja Lewczyk oraz Piotr Lisiecki.