Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Konferencja podsumowująca projekt „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina”.

 W dniu 12.09.2018 r. Norbert Suszek z klasy 4a, nasz przedstawiciel w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin, uczestniczył w konferencji podsumowującej projekt „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina”, która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące samorządności i obecności młodych ludzi w życiu politycznym Lublina, dyskutowano o znaczeniu  Młodzieżowej  Rady  Miasta Lublin oraz roli Samorządu Uczniowskiego w szkole.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów uczniowskich, a gośćmi spotkania byli Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk oraz zastępca prezydenta do spraw oświaty Pan Mariusz Banach.

M.G.