Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Konferencja on-line – egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2022/2023

7 października 2021 roku nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie wzięli udział w konferencji on-line dotyczącej egzaminu maturalnego z języka polskiego w nowej formule. Organizatorem była Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Za dwa lata nasi uczniowie przystąpią do egzaminu w zmienionej formie. Cieszymy się, że nauczyciele wkładają dużo sił, aby młodzież naszej szkoły osiągnęła wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości. Naszym Uczniom oraz Nauczycielom życzymy dużo sukcesów!

Poniżej dołączamy link do informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2022/2023: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PP.pdf