Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Koncert „Bożonarodzeniowa muzyka dawnej Europy”

W dniu  18 grudnia 2017 r. uczniowie klas 4a, 4b i 4e pod opieką pań Małgorzaty Goławskiej, Ewy Kępy i Magdaleny Kołtyś udały się do Filharmonii Lubelskiej, aby wysłuchać koncertu pt „Bożonarodzeniowa muzyka dawnej Europy”.

Występ artystów Zespołu Muzyki Dawnej „Alta” poprzedzony był wykładem dr Elżbiety Matyaszewskiej pt „Od renesansu włoskiego do renesansu lubelskiego”, któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna, dotycząca najistotniejszych informacji na temat sztuki odrodzenia, jej charakterystycznych cech oraz najważniejszych zabytków. Sam koncert muzyki dawnej, pozwolił słuchaczom przenieść się w okres renesansu i poczuć klimat minionej epoki. Podczas występu muzycy zaprezentowali widowni repliki  instrumentów muzycznych tego okresu, krótko je charakteryzując.

 Wizyta w filharmonii była wspaniałą okazją do wzbogacenia wiedzy o renesansie oraz dawała sposobność obcowania z muzyką wykonywaną na żywo.

M. G.