Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Komunikat Dyrektora w sprawie organizacji zajęć szkolnych z dnia 19 marca 2021 r.

W związku z informacją o przedłużeniu dla szkół ponadpodstawowych obowiązywania dotychczas wprowadzonych zasad dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zajęcia dydaktyczne w tut. Zespole Szkół od najbliższego poniedziałku (tj. 22 marca 2021 roku) w dalszym ciągu będą realizowane na dotychczasowych zasadach do odwołania.

Przypominam również, że miejscem przekazywania informacji jest w dalszym ciągu strona internetowa Szkoły oraz dziennik elektroniczny. Proszę o monitorowanie bieżących komunikatów.

Dbajmy wzajemnie o nasze bezpieczeństwo zachowując zasady wprowadzonego reżimu sanitarnego.

Ryszard Morawski

Dyrektor Szkoły