Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Komunikat Dyrektora w sprawie organizacji zajęć szkolnych od dnia 12 kwietnia 2021 r.

Z związku z ogłoszoną informacją o przedłużeniu czasu obowiązywania przyjętych ostatnio obostrzeń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w dalszym ciągu w tut. Zespole Szkół wszystkie zajęcia dydaktyczne, łącznie z zajęciami praktycznej nauki zawodu, będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Niniejsze zasady będą obowiązywały co najmniej do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Przypominam również, że miejscem przekazywania informacji jest w dalszym ciągu strona internetowa Szkoły oraz dziennik elektroniczny. Proszę o monitorowanie bieżących komunikatów.

Dbajmy wzajemnie o nasze bezpieczeństwo zachowując zasady wprowadzonego reżimu sanitarnego.

Ryszard Morawski

Dyrektor Szkoły