Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący strajku nauczycieli z dn. 08.04.2019 r.

W związku z podjętą przez nauczycieli akcją strajkową dyrektor Szkoły informuje, że:

  1. W dniu dzisiejszym, tj. 08.04.2019 r. (poniedziałek), do strajku przystąpiła przeważająca większość nauczycieli tut. Zespołu Szkół.
  2. Wszyscy uczniowie, którzy przyszli lub przyjdą do Szkoły mają zapewnioną opiekę i zorganizowane zajęcia.
  3. Na chwilę obecną nie jest możliwe określenie zakresu strajku w kolejnych dniach, gdyż nauczyciele przychodząc do pracy każdego dnia z osobna będą decydowali o przystąpieniu, lub nie przystąpieniu do akcji strajkowej.
  4. Wszelkie, nowe informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową Szkoły lub dziennik elektroniczny.

Ryszard Morawski

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych
im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Leave Comment