Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

 1. Wiadomości wstępne, pojęcia podstawowe.

1.1 Historia rozwoju silników spalinowych

1.2 Podział silników spalinowych

1.3 Podstawowe pojęcia i określenia

1.4 Zasada działania silników spalinowych

1.5 Obiegi porównawcze i rzeczywiste silników spalinowych

 1. Procesy zachodzące w silnikach spalinowych

2.1 Fazy rozrządu

2.2 Regulacja faz rozrządu

2.3 Proces napełniania cylindra

2.4 Proces sprężania

2.5 Proces spalania

2.6 Proces rozprężania i wylotu

2.7 Przebieg wymiany ładunku w silnikach dwusuwowych

2.8 Systemy przepłukiwania cylindrów

2.9 Dmuchawy ładujące silników dwusuwowych

2.10 Silniki dwusuwowe nowej generacji

 1. Doładowanie silników spalinowych
 2. Parametry pracy silnika

4.1 Wstęp

4.2 Średnie ciśnienie indykowane i użyteczne

4.3 Moc indykowana i użyteczna silnika

4.4 Prędkość obrotowa silnika

4.5 Moment obrotowy silnika

4.6 Sprawność silnika

4.7 Zużycie paliwa

4.8 Wskaźniki porównawcze silników

4.9 Bilans cieplny

 1. Charakterystyki silników

5.1 Charakterystyki prędkościowe

5.2 Elastyczność silnika

5.3 Charakterystyki obciążeniowe

5.4 Charakterystyki regulacyjne

 1. Wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na pracę silników ZI

6.1 Przebieg spalania normalnego

6.2 Spalanie nienormalne

6.3 Wpływ własności paliwa i czynników konstrukcyjnych na przebieg spalania

6.4 Wpływ czynników eksploatacyjnych na przebieg spalania

6.5 Komory spalania

 1. Wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na pracę silników ZS

7.1 Ogólne warunki tworzenia mieszaniny palnej

7.2 Przebieg spalania w silnikach ZS

7.3. Wpływ własności paliwa na przebieg spalania w silnikach ZS

7.4 Wpływ czynników eksploatacyjnych na przebieg spalania w silnikach ZS

7.5 Wpływ silników eksploatacyjnych na przebieg spalania w silnikach ZS

7.6 Komory spalania silników ZS

7.7 Spalanie w silnikach wielopaliwowych

 1. Obliczanie wymiarów głównych silnika
 2. Mechanika układu korbowego

9.1  Kinematyka układu korbowego

9.2 Siły obciążające układ korbowy

9.3 Nierównomierność biegu silnika

9.4 Sposoby zmniejszania nierównomierności biegu silnika

9.5 Wyrównoważanie silników spalinowych

 1. Układ korbowy

10.1 Tłoki

10.2 Sworznie tłokowe

10.3 Pierścienie tłokowe

10.4 Korbowody

10.5 Wały korbowe

10.6 Łożyska główne i korbowe

10.7 Koła zamachowe

 1. Układ rozrządu

11.1 Rodzaje rozrządu

11.2 Przepływ czynnika przez kanały dolotowe i wylotów

11.3 Zawory

11.4 Sprężyny zaworowe

11.5 Sposoby wymuszania obrotu zaworów

11.6 Wałki rozrządu

11.7 Napęd rozrządu

11.8 Zadania i budowa popychaczy

11.9 Zadania i budowa drążków popychaczy

11.10 Zadania i budowa dźwigni zaworowych

11.11 Regulacja luzów zaworowych

 1. Badania silników
 2. Diagnostyka silników

13.1 Ocena stanu technicznego silnika

13.2. Pomiar ciśnienia sprężania

13.3 Pomiar szczelności cylindrów

13.4 Ocena stanu łożysk wału korbowego

13.5. Analiza spalin

 1. Silniki zasilane mieszankami ubogimi
 2. Kadłuby silników
 3. Głowice silników spalinowych
 4. Miski olejowe
 5. Chłodzenie silników spalinowych
 6. Układ olejenia

19.1 Zespoły układu olejenia obiegowego

 1. Paliwa silnikowe
 2. Gaźnikowy układ zasilania

21.1 Charakterystyka gaźnikowego układu zasilania

21.2 Budowa gaźnika samochodowego

21.3 Zespoły układów zasilania silników gaźnikowych

 1. Układ wylotowy

22.1. Konstrukcja układu wylotowego

 1. Zasilanie wtryskowe benzyną

23.1 Mechaniczny układ wtryskowy benzyny K-JETRONIC

23.2 Elektryczne urządzenia wtryskowe

23.3 Wtrysk bezpośredni mitsubishi GDI

 1. Zespoły układu zasilania silników ZS

24.1 Wtryskiwacze

24.2 Pompy zasilające

24.3 Filtry paliwa

24.4 Odwadniacze

24.5 Przewody paliwowe

 1. Pompy wtryskowe z pokrętnymi tłoczkami
 2. Rozdzielaczowe pompy wtryskowe
 3. Rozdzielaczowe pompy wtryskowe firmy BOSCH typu VA
 4. Rozdzielaczowe pompy wtryskowe firmy BOSCH typu VE
 5. Budowa pompowtryskiwaczy
 6. Elektronizacja układów zasilania silników ZS