Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Klasy 4a, 4b, 4c, 4ap, 4bp, 4cp na spektaklu teatralnym „Tango” Sławomira Mrożka

W środę 8 marca 2023 roku uczniowie klas: 4a, 4b, 4c, 4ap, 4bp, 4cp pod opieką Pani Ewy Kępy, Pani Ewy Młynarczyk, Pana Łukasza Maciąga, Pani Renaty Włodarczyk, Pani Grażyny Flis  oraz Pani Patrycji Gil-Sławikowskiej obejrzeli spektakl teatralny „Tango” Sławomira Mrożka. Sztuka wystawiana była w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przez aktorów Teatru Ludowego z Krakowa. Jest to obowiązkowa lektura omawiana na lekcjach języka polskiego.

Utwór podejmuje problematykę roli i miejsca we współczesnym świecie. Akcja rozgrywa się w rodzinie Stomila, gdzie jego syn Artur szuka formy, która pozwoliłaby mu uporządkować stosunki  w rodzinie i zaprowadzić ład. Używa wszelkich środków, by nawrócić najbliższych na tok myślenia, który uważa za słuszny. Kiedy wszystkie jego starania zawodzą, razem z wujem decydują się na przewrót (tradycyjne oświadczyny i ślub z Alą). Jednak nic nie dzieje się tak, jak być powinno. Utwór kończy się katastrofą: śmiercią Artura
i tytułowym tangiem nad jego zwłokami. Przedstawione w sztuce problemy są wciąż aktualne. Młodzi ludzie ciągle się buntują, nie rozumieją starszych i chcą zbudować nowy lepszy świat. Ale czy jest to możliwe?

W spektaklu wykorzystano muzykę współczesną, co uatrakcyjniało jego odbiór.