Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Kartka z kalendarza . . . – 14 października – Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)

Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela) – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest 5 października.

 

List Pana Dyrektora Ryszarda Morawskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

„Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

 „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Te słowa Jana Zamoyskiego już od bardzo wielu lat mają niezmiennie swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, a Dzień Edukacji Narodowej to święto szczególnie ważne – nie tylko dla każdej społeczności szkolnej, ale także dla każdego Polaka.

Przypomina bowiem powołanie pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. Nikt z nas nie powinien mieć wątpliwości, że nowatorstwo podjętych działań polegało przede wszystkim na tym, że potrafiono zauważyć, jak ważna dla losów każdego narodu jest edukacja młodego pokolenia.

Zawód nauczyciela jest nie tylko profesją, ale również powołaniem. Wymaga szczególnej odporności, cierpliwości, umiejętności prowadzenia trudnych dyskusji. Oprócz przekazywania wiedzy oczekuje się bowiem od nauczyciela, by wspomagał rodzinę w procesie wychowania. We współczesnym świecie wprowadzanie młodzieży w świat wartości jest prawdziwym wyzwaniem.

Drodzy nauczyciele – dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z jakimi na co dzień się borykacie.

Dziękuję również za to, że staracie się być twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Wam nasza Szkoła systematycznie się rozwija.

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej. Nie można zatem pominąć pracy, jaką w funkcjonowanie naszej Szkoły, wkładają pracownicy administracji i obsługi. Bardzo Wam Szanowni Państwo dziękuję za obowiązkowość i troskę o nasz zakład pracy zarówno w znaczeniu materialnym jak również w znaczeniu osobowym. Dziękuję za tworzenie dobrych relacji z rodzicami i uczniami oraz za życzliwość jaką obdarzacie nas – nauczycieli.

Dzisiejsze święto jest również okazją, by docenić Was drodzy uczniowie – Wasze wysiłki w dążeniu do wiedzy i właściwej postawy. Gratuluję wszystkim, którzy potrafią sumiennie wypełniać swoje szkolne obowiązki, a w sposób szczególny dziękuję Tym wszystkim, którzy niejednokrotnie bezinteresownie angażują się w szereg działań pozalekcyjnych, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

Dziękuję uczniom z pocztu sztandarowego, Samorządu Szkolnego, radiowęzła, biorącym udział w konkursach, tworzącym gazetki szkolne, uczestniczącym w akcjach charytatywnych. Poprzez swoje działania współtworzycie niepowtarzalną atmosferę i pozytywny wizerunek naszej Szkoły.

Chciałbym w tym miejscu pogratulować również nowo wybranej Radzie Rodziców. Wierzę, że Państwa zaangażowanie i podejmowane działania będą dobrze służyć całej społeczności szkolnej. W tej trudnej rzeczywistości związanej z licznymi zmianami prawa i obawami o finanse, nieoceniona jest dobra współpraca. Liczę zatem na naszą owocną współpracę dla dobra wszystkich uczennic i uczniów naszej szkoły.

Kończąc – życzę, byśmy wszyscy (cała społeczność szkolna – nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy administracji i obsługi) potrafili połączyć siły we wspólnych działaniach, bo tylko wtedy możemy oczekiwać sukcesów.

Sukcesów, które WAM – drodzy uczniowie – dają możliwość dalszego rozwoju osobowościowego, podążania zamierzoną ścieżką kariery zawodowej, a NAM – pracownikom szkoły, poczucie wielkiej satysfakcji z pracy.

 Dziękuję

Ryszard Morawski

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie