Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

IX Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera

Działająca w naszej szkole „Rada Wolontariatu” zorganizowała w dniach 18 – 29 listopada 2019 r. zbiórkę żywności i artykułów chemicznych w ramach akcji charytatywnej „IX Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera”. Celem akcji jest pomoc weteranom i kombatantom, którzy walczyli o wolną Polskę.

W akcji udział wzięły klasy 1a, 1c, 1d ,1ap, 1bp, 1cp, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3d, 4a, 4b, 4e Technikum Samochodowego i klasy 2ab, 2bb, 3ab Szkoły Branżowej. Udało się nam zebrać 159 kg żywności i artykułów chemicznych, które zostały przewiezione do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublinie, koordynującej akcję w naszym mieście.