Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Integracja w klasie I bz

5 października 2016 r. w sali 301 uczniowie klasy pierwszej bz spotkali się w celu uczestnictwa w lekcji integracyjnej.

Uczestnicy: 27 uczniów klasy 1bz + wychowawca

Forma – gry integracyjne

  • wizytówka
  • rundka
  • skojarzenia

          Celem lekcji było budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania, przełamanie własnej nieśmiałości, zbudowanie pozytywnej relacji nauczyciel – uczeń, poczucia wspólnoty  oraz większa integracja klasy. Na początku ustaliliśmy zasady obowiązujące podczas spotkania, którymi mieliśmy się kierować. Uczniowie po początkowym okresie onieśmielenia coraz chętniej brali udział w przygotowanych grach integracyjnych.

         Uczniowie przygotowali swoje wizytówki, na których umieścili swoje imię lub  pseudonim jakim chcieliby być nazywani. Uniknęliśmy tu niezręcznych i chybionych  przezwisk, które mogłyby być dla kogoś przykre. Podczas tej gry uczniowie  mówili tylko to co sami chcieli o sobie powiedzieć (czym się interesują, dlaczego chcą być w tej szkole…).

         Kolejna zabawą była gra pod tytułem „skojarzenia”. Uczniowie utworzyli koło. Wybrana przeze mnie osoba jako pierwsza mówiła wyraz (dowolnie przez siebie wybrany), następny uczeń podał pierwsze skojarzenie jaki przyszło mu  na myśl, następny słowo, które kojarzy mu się z ostatnim wyrazem itd.

          Zabawa ta była realizowana szybko, (tym bardziej, że niektórzy uczestnicy zabawy mieli niesamowite skojarzenia), ożywiała i pobudzała uwagę uczniów, pozwoliła zbudować większe zaufanie do grupy, ponieważ nikt się z nikogo nie wyśmiewał nawet przy najbardziej „kosmicznych” skojarzeniach.

         Podsumowując, mogę powiedzieć, że moja klasa jest rozgadana, żywiołowa ale dobrze ukierunkowana pozwala na przeprowadzenie interesującej lekcji.

Paweł Dmitruk