Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Integracja klasy 1a

W ramach zajęć integracyjnych zorganizowaliśmy wyścigi gokartów. 3 uczniów z najlepszymi czasami przejazdów otrzymało pamiątkowe puchary